Tagasi    

On kahte tüüpi visandeid

Harjutusi harilikule pliiatsile!

Esimene:

Võta visandiplokk või lihtsalt paarkümmend tavalist A4 koopiamasina lehte. Alustad. Nii kui tunned, et pole ikka see, et tunne läks kaduma või proportsioon on vale, nii kui tunned selliselt – võta ette uus paber ja alusta otsast peale. Kui siis jälle sa ei ole mingil hetkel rahul, võta uus paber. Isegi kui sulle tundub, et ühe joone tõmbamise järel sa ei ole selle tundega rahul, siis võta uus paber. Ennustan, et kuskil kümnes visand hakkab juba tulema. Ja siis ära seda head visandit ka üle tööta. Lõpetamisega on sama lugu, kui tunned, et kõik on juba olemas, siis lõpeta. Pärast seda head visandit tee veel mõned visandid. Need saavad kas paremaks minna või halvemaks minna. Mõlema kogemine on vajalik. Siis võid selleks korraks lõpetada.

Teine:

Siin peaks võtma natuke paksema paberi, nii, et seda kustutada annab, tavaline plokk joonistamiseks. Alusta ja sukedu juba esimesse joonistusse nii põhjalikult, et kui tunned, et midagi on valesti, siis paranda seal samas ära. Esialgu ära kustukat veel kasuta, lihtsalt tee uus ja õigem joon natuke tugevamalt (Etteruttavalt neile, kel kogemused juba suuremad: kustuta valed jooned ära ainult sealt, kus pildi lõpu poole vajad heledat pinda ehk siis valed jooned, kui nad jäävad selle töö lõpu osas tumeda pinna sisse, siis ei tohiks neid jooni kustutada, isegi kui nad valed näivad, sest optiliselt moodustab see õigete ja valede joonte rägastik lihtsalt tumeda pinna. Ja peale selle säästad sa aega ja hoiad paberi pinda). Tööta selle esimese töö kallal, nii kaua kui tajud, et proportsioonid on õiged, valgus ja vari on olemas, iseloom ka. Tööta selle joonistuse kallal isegi siis edasi, kui sa enam ei taha, aga näed et õige ka pole – mingu see pilt kasvõi tuimaks või nö surnuks oma emotsioonidelt. Eesmärgiks on ainult see, et ta oleks sarnane selle natuurist joonistatava objektiga. JA NÜÜD JÄRGNEB KÕIGE OLULISEM –  Pärast seda surnud pilti, võta ette uus paber ja tee samast objektist üks värske uus visand. Loodetavasti tuleb see välja!

Kokkuvõtteks:

Tee läbi nii esimene meetod, kui teine meetod. Jälgi ennast selle käigus, et kumb metoodika on sulle omasem.

Ideaalis ja suurema kogemuse puhul enam vahet ei ole, sa kasutad mõlemat meetodit segiläbi vastavalt vajadusele, tujule, objektile, hetkele.

VISANDI JÕUDU!

Pildil:

Visand Rein Taageperast. See oli ikka see kümnes visand!